တေဒၚလာ ၆ က်ပ္ ပုံေသထားမိလို႔ ဆင္းေပးလိုက္ရတဲ့ ဦးေနဝင္းနဲ႔ ဇက္ႀကိဳးတပ္မရတဲ့ ေငြေၾကး

တေဒၚလာ ၆ က်ပ္ ပုံေသထားမိလို႔ ဆင္းေပးလိုက္ရတဲ့ ဦးေနဝင္းနဲ႔ ဇက္ႀကိဳးတပ္မရတဲ့ ေငြေၾကး

ေငြေၾကးဆိုတာက ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရတဲ့သေဘာရွိတယ္။ တကမာၻလုံးမွာ အခုသုံးေနၾကတဲ့ ေငြေတြရဲ႕ တန္ဖိုးက ဘယ္လိုမွကို အမိန္႔အာဏာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရဘူး။ သူ႔တန္ဖိုးအမွန္အတိုင္းပဲ သူ႔အလိုလို ေရာက္သြားတာ။ ေငြေၾကးရဲ႕သေဘာကို ျမင္သာေအာင္ ဥပမာ ျပပါမယ္။

အိမ္တအိမ္မွာ ညီအကို ၁၀ေယာက္ ေနတယ္ ဆိုပါေတာ့ သူတို႔မွာ မိဘအေမြ ေ႐ႊ ၁၀သား ရွိတယ္ အားလုံးစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္တယ္။ ဒါကို အလြယ္တကူ အခ်င္းခ်င္း လွည့္လည္လို႔ရေအာင္ ကူပြန္ ၁၀ခု လုပ္ၿပီး တေယာက္တခုစီ ယူထားတယ္။ အဲဒီ ကူပြန္ တခုစီက ေ႐ႊ ၁က်ပ္သားနဲ႔ ညီမွ်တယ္လို႔ သေဘာတူထားၾကတယ္။ အျပင္ကလူေတြကိုလည္း ဒီအေၾကာင္း ေျပာထားတာေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ကလည္း လက္ခံတယ္။ သူတို႔မွာ ေ႐ႊ ၁၀သား ရွိေနမွန္း သိၾကတယ္။

အဲဒီလိုနဲ႔ တခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ၾကတာ လူ ၂၀ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီအခါ လူတိုင္း အဆင္ေျပေအာင္ ဆိုၿပီး ကူပြန္ ၁၀ခု ထပ္လုပ္ၿပီး မိန္းမေတြကို ထပ္ေပးလိုက္တယ္ ။ ေ႐ႊက ၁၀သား၊ ကူပြန္က ၂၀ ၊အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကူပြန္ ၁ ခုဟာ ေ႐ႊငါးမူးသားပဲ ျဖစ္သြားၿပီ ၊ကူပြန္ ၁ခုရဲ႕တန္ဘိုးက မူလအတိုင္း ေ႐ႊ ၁က်ပ္သားပါပဲလို႔ သူတို႔ ဘယ္လို ေျပာေျပာ လူေတြက လက္မခံေတာ့ဘူး။

ဒါက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ Inflation ကို အလြယ္ဆုံး ဥပမာ ေပးတာပါ ။ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ဥစၥာဓန (Wealth ) မရွိဘဲ ေငြစကၠဴေတြ ႐ိုက္ထုတ္တာ အဲဒီသေဘာပါပဲ။ တခ်ိန္မွာ သူတို႔ေတြ တနည္းနည္းနဲ႔ အေမြထပ္ရလို႔ျဖစ္ေစ ဝင္ေငြေကာင္းလာလို႔ျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္ ေ႐ႊ ၁၀သ ား ထပ္စုမိလာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကူပြန္ ၁ ခုရဲ႕ တန္ဘိုးဟာ ေ႐ႊ ၁က်ပ္သား ျပန္ျ