သမၼတပူတင္ ကရင္မလင္နန္းေတာ္ အတြင္းစည္းထဲက အရာရွိေတြရဲ႕ သစၥာေဖာက္ခံရၿပီ…

သမၼတ ပူတင္ သစၥာေဖာက္ခံရၿပီ…

ပူတင္ရဲ႕ အနီးကပ္ လက္ေထာက္ဟာ ယူကရိန္း စစ္ပြဲအဆုံးသတ္ဖို႔ ညႇိႏႈိင္းရန္ အေနာက္တိုင္းျပည္ ေတြထံ တိတ္တဆိတ္ဆက္သြယ္ခဲ့တယ္လို႔ ၿဗိတိန္ မက္ထ႐ိုသတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကရင္မလင္ အႀကီးအကဲတစ္ဦးဟာ အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ပူတင္အား သစၥာေဖာက္ခဲ့ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ တိတ္တဆိတ္ညႇိႏႈိင္းဖို႔ ကမ္းလွမ္းဆက္သြယ္ခဲ့တယ္လို႔ သတင္းက အခိုင္အမာ ဆိုထားပါတယ္။

႐ုရွားကရင္မလင္ နန္းေတာ္တြင္းက ထိပ္တန္းအရာရွိ အႀကီးအကဲေတြၾကား စစ္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆိုး႐ြားတဲ့သက္ေရာက္မႈေတြအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြလည္း ရွိလာတယ္လို႔ အတြင္းသတင္းေတြ ေထာက္လွမ္းစုံစမ္းၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ စီအိုင္ေအ၊ အမ္ အိုင္ ဖိုက္ အပါအဝင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ အမည္မေဖာ္လို ႐ုရွားထိပ္တန္းအထက္တန္း လႊာက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက အဆက္အသြယ္ေတြ ရွိခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေျခအေန အစီရင္ခံစာလို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေခၚဆိုၿပီး သမၼတ ပူတင္ရဲ႕ အတြင္းစည္းထဲက ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ေယာက္က ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလိုတဲ ဆႏၵနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို အခ်က္ျပေပးလိုက္ပါတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကားၿပီး The Mirror က သတင္းေရးသားေဖာ္ျပ ခဲ့ပါတယ္။

“ ကရင္မလင္ အထက္တန္းလႊာရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္က ထိတ္လန႔္တုန္လႈပ္စရာ” လို႔ သတင္း က ဆိုပါတယ္။ ႐ုရွားအတြင္းလူေတြမွာ စစ္ပြဲက စီးပြားေရးေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ဒဏ္ ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ဘယ္လိုစတင္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြကို စိုးရိမ္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဥေရာပရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး န်ဴကလီးယားဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ ဇာပိုရီ ဇာဇီရာ အနီးမွာ မၾကာ ေသးမီ